Informacion Transporti

Shteti Vendndodhja   Vlera e porosise Tarifa Koha e levrimit
Shqiperi Tirane - Qytet   0 - 1 499 leke 200 leke brenda 24 oreve
  mbi 1 500 leke    falas
Tirane - Rrethi   0 - 1 499 leke 200 leke brenda 24 oreve
  mbi 1 500 leke    falas
Qytete te tjera   0 - 2 999 leke 300 leke brenda 48 oreve
  mbi 3 000 leke    falas

1. Vlera e transportit do t`i shtohet vleres se porosise sipas tarifave ne tabelen e mesiperme dhe do te perfshihet ne totalin e fatures per t`u paguar.
2. Porositë e bëra gjatë fundjavave ose në ditët e festave zyrtare do të procesohen në ditën pasardhëse të punës.

text_headingtitle

Brand21
Brand
Brand1
Brand2
Brand18
Brand4
Brand14
Brand6
Brand7
Brand8
Brand9
Brand10
Brand11
Brand12
Brand13
Brand5
Brand15
Brand16
Brand17
Brand20
Brand21
Brand23
Brand22
Brand24
Oferta Speciale Për Abonentët

Regjistrohu në newsletter