Informacion Transporti


Vendndodhja Pesha totale
e porosisë
Tarifa Koha e lëvrimit
Tiranë 0-5 kg 200 lekë brenda 24 orëve
Rrethet 0-5 kg 300 lekë brenda 48 orëve

1. Vlera e transportit do t`i shtohet vlerës së porosisë sipas tarifave në tabelën e mësipërme dhe do të përfshihet në totalin e faturës për t`u paguar.
2. Porositë e bëra gjatë fundjavave ose në ditët e festave zyrtare do të procesohen në ditën pasardhëse të punës.

text_headingtitle

Brand30
Brand21
Brand
Brand1
Brand18
Brand2
Brand4
Brand14
Brand6
Brand7
Brand8
Brand9
Brand10
Brand11
Brand12
Brand13
Brand5
Brand15
Brand16
Brand17
Brand20
Brand21
Brand23
Brand22
Brand24
Brand25
Brand26
Brand27
Brand28
Brand29
Oferta Speciale Për Abonentët

Regjistrohu në newsletter