SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 5/2003-8/2012 3-DYER ...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 5/2003-8/2012 3-DYER ...

3,000 Lekë EksTaksë:3,000 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material 100% poliester.Të veshura me gomë kokrrizore në pjesën e pasme.Me material të ..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 5/2003-8/2012 3-DYER ...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 5/2003-8/2012 3-DYER ...

4,200 Lekë EksTaksë:4,200 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 9/1998-4/2003 RIPPS G...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 9/1998-4/2003 RIPPS G...

3,800 Lekë EksTaksë:3,800 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Me strukturë të sipërfaqes në formë relievi, me kanale.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material i leshtë.Skajet e tapetit ja..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 SPORTBACK 2/2013-6/20...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 SPORTBACK 2/2013-6/20...

4,500 Lekë EksTaksë:4,500 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 SPORTBACK 9/2004-1/20...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 SPORTBACK 9/2004-1/20...

3,000 Lekë EksTaksë:3,000 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material 100% poliester.Të veshura me gomë kokrrizore në pjesën e pasme.Me material të ..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 SPORTBACK 9/2004-1/20...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 SPORTBACK 9/2004-1/20...

4,200 Lekë EksTaksë:4,200 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 SPORTLIMOUSINE 9/2013...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A3 SPORTLIMOUSINE 9/2013...

4,500 Lekë EksTaksë:4,500 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 10/2015 ON STYLE GRAF...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 10/2015 ON STYLE GRAF...

4,800 Lekë EksTaksë:4,800 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 11/2000-10/2007 REX G...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 11/2000-10/2007 REX G...

3,000 Lekë EksTaksë:3,000 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material 100% poliester.Të veshura me gomë kokrrizore në pjesën e pasme.Me material të ..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 11/2000-10/2007 STYLE...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 11/2000-10/2007 STYLE...

4,200 Lekë EksTaksë:4,200 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 11/2007-9/2015 STYLE ...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 11/2007-9/2015 STYLE ...

4,800 Lekë EksTaksë:4,800 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 ALLROAD 10/2016 ON ST...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 ALLROAD 10/2016 ON ST...

4,800 Lekë EksTaksë:4,800 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 AVANT 10/2015 ON STYL...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 AVANT 10/2015 ON STYL...

4,800 Lekë EksTaksë:4,800 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 AVANT 5/2008-9/2015 S...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 AVANT 5/2008-9/2015 S...

4,800 Lekë EksTaksë:4,800 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 AVANT 9/2001-4/2008 R...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 AVANT 9/2001-4/2008 R...

3,000 Lekë EksTaksë:3,000 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material 100% poliester.Të veshura me gomë kokrrizore në pjesën e pasme.Me material të ..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 AVANT 9/2001-4/2008 S...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 AVANT 9/2001-4/2008 S...

4,200 Lekë EksTaksë:4,200 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 QUATTRO 11/2000-10/20...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 QUATTRO 11/2000-10/20...

3,000 Lekë EksTaksë:3,000 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material 100% poliester.Të veshura me gomë kokrrizore në pjesën e pasme.Me material të ..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 QUATTRO 11/2000-10/20...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A4 QUATTRO 11/2000-10/20...

4,200 Lekë EksTaksë:4,200 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A5 CABRIO 2009-2/2017 ST...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A5 CABRIO 2009-2/2017 ST...

4,500 Lekë EksTaksë:4,500 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A5 COUPE 6/2007-10/2016 ...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A5 COUPE 6/2007-10/2016 ...

4,500 Lekë EksTaksë:4,500 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A5 SPORTBACK 1/2017 ON S...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A5 SPORTBACK 1/2017 ON S...

4,800 Lekë EksTaksë:4,800 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A6 3/2006-3/2011 COMET B...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A6 3/2006-3/2011 COMET B...

7,200 Lekë EksTaksë:7,200 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Materiali i cilësisë më të mirë i koleksionit tonë.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifi..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A6 3/2006-3/2011 REMO I ...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A6 3/2006-3/2011 REMO I ...

5,200 Lekë EksTaksë:5,200 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Me strukturë të sipërfaqes në formë relievi, me kanale.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material i leshtë.100% polipropilen.T..

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A6 3/2006-3/2011 STYLE G...

Petex

SHTRESA MOKETI PETEX AUDI A6 3/2006-3/2011 STYLE G...

4,800 Lekë EksTaksë:4,800 Lekë

Shtresa moketi sipas modelit të makinës tuaj.Përshtaten edhe në rrjeshtin e parë edhe në rrjeshtin e pasëm të makinës.Të krijuara nga një material prej pellushi që ngjan me kadifin.100% polipropilen.Të veshura me një material të a..

Shfaqur 1 deri 24 nga 507 (22 Faqe)

text_headingtitle

Brand30
Brand21
Brand
Brand1
Brand18
Brand2
Brand4
Brand14
Brand6
Brand7
Brand8
Brand9
Brand10
Brand11
Brand12
Brand13
Brand5
Brand15
Brand16
Brand17
Brand20
Brand21
Brand23
Brand22
Brand24
Brand25
Brand26
Brand27
Brand28
Brand29
Oferta Speciale Për Abonentët

Regjistrohu në newsletter