LAPS PER GERVISHTJE AREXONS MIRAGE SCRATCH REMOVER...

Arexons

LAPS PER GERVISHTJE AREXONS MIRAGE SCRATCH REMOVER...

800 Lekë EksTaksë:800 Lekë

Plotëson gërvishtjet dhe mbron bojën e makinës nga lagështia dhe korrozioni.Gërvishtjet e holla dhe të lehta ose ato që nuk kanë arritur deri tek stukoja e bojës, bëhen të padukshme duke e kaluar lapsin nga sipër.Është universa..

LAPS PER GERVISHTJE DISQESH AREXONS ANTRACITE 10 m...

Arexons

LAPS PER GERVISHTJE DISQESH AREXONS ANTRACITE 10 m...

990 Lekë EksTaksë:990 Lekë

Laps universal i projektuar për maskimin e gërvishtjeve dhe dëmtimeve  të vogla të disqeve të gomave që mund të ndodhin pranë trotuareve ose në rrethana të tjera.Në rastin e gërvishtjeve të gjëra dhe të thella, ndihmon n..

LAPS PER GERVISHTJE DISQESH AREXONS ARGENTO 10 mL-...

Arexons

LAPS PER GERVISHTJE DISQESH AREXONS ARGENTO 10 mL-...

990 Lekë EksTaksë:990 Lekë

Laps universal i projektuar për maskimin e gërvishtjeve dhe dëmtimeve  të vogla të disqeve të gomave që mund të ndodhin pranë trotuareve ose në rrethana të tjera.Në rastin e gërvishtjeve të gjëra dhe të thella, ndihmon në..

LAPS PER GERVISHTJE DISQESH AREXONS NERO 10 mL-822...

Arexons

LAPS PER GERVISHTJE DISQESH AREXONS NERO 10 mL-822...

990 Lekë EksTaksë:990 Lekë

Laps universal i projektuar për maskimin e gërvishtjeve dhe dëmtimeve  të vogla të disqeve të gomave që mund të ndodhin pranë trotuareve ose në rrethana të tjera.Në rastin e gërvishtjeve të gjëra dhe të thella, ndihmon n..

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) ARGENTO 8 mL-2...

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) ARGENTO 8 mL-2...

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Laps boje permanent me mbulim të shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent ndaj kushteve të motit; i përshtatshmëm edhe për përdorim në ambientet dhe sipërfaqet e jashtme...

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) BIANCO 8 mL-29...

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) BIANCO 8 mL-29...

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Laps boje permanent me mbulim të shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent ndaj kushteve të motit; i përshtatshmëm edhe për përdorim në ambientet dhe sipërfaqet e jashtm..

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) BLU 8 mL-2924

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) BLU 8 mL-2924

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.Mund të përdoret në çdo material: dru, metal,..

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) GIALLO 8 mL-29...

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) GIALLO 8 mL-29...

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.Mund të përdoret në çdo material: dru, metal,..

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) MARRONE 8 mL-2...

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) MARRONE 8 mL-2...

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Laps boje permanent me mbulim të shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent ndaj kushteve të motit; i përshtatshmëm edhe për përdorim në ambientet dhe sipërfaqet e jashtme...

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) NERO 8 mL-2920

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) NERO 8 mL-2920

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.Mund të përdoret në çdo material: dru, metal,..

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) ORO 8 mL-2926

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) ORO 8 mL-2926

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.Mund të përdoret në çdo material: dru, metal,..

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) ROSSO 8 mL-292...

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) ROSSO 8 mL-292...

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.Mund të përdoret në çdo material: dru, metal,..

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) VERDE SCURO 8 ...

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS (PUNTA FINE) VERDE SCURO 8 ...

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.Mund të përdoret në çdo material: dru, metal,..

LAPS PERMANENT AREXONS ARANCIO 8 mL-2877

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS ARANCIO 8 mL-2877

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS ARGENTO 8 mL-2891

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS ARGENTO 8 mL-2891

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS BIANCO 8 mL-2887

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS BIANCO 8 mL-2887

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS BLU 8 mL-2884

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS BLU 8 mL-2884

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS BLU CHIARO 8 mL-2883

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS BLU CHIARO 8 mL-2883

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS GIALLO 8 mL-2879

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS GIALLO 8 mL-2879

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS GRIGIO 8 mL-2890

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS GRIGIO 8 mL-2890

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS LILLA 8 mL-2875

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS LILLA 8 mL-2875

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS MARRONE 8 mL-2886

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS MARRONE 8 mL-2886

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS NERO 8 mL-2888

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS NERO 8 mL-2888

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

LAPS PERMANENT AREXONS ORO 8 mL-2889

Arexons

LAPS PERMANENT AREXONS ORO 8 mL-2889

370 Lekë EksTaksë:370 Lekë

Siguron mbulimin e shkëlqyeshëm edhe në sipërfaqe të errëta falë përmbajtjes së lartë të pigmenteve.Rezistent edhe ndaj kushteve të motit.Ngjyra mbetet e pandryshuar me kalimin e kohës.FUSHAT E PËRDORIMITMund të përdoret në çdo si..

Shfaqur 1 deri 24 nga 31 (2 Faqe)

text_headingtitle

Brand30
Brand21
Brand
Brand1
Brand18
Brand2
Brand4
Brand14
Brand6
Brand7
Brand8
Brand9
Brand10
Brand11
Brand12
Brand13
Brand5
Brand15
Brand16
Brand17
Brand20
Brand21
Brand23
Brand22
Brand24
Brand25
Brand26
Brand27
Brand28
Brand29
Oferta Speciale Për Abonentët

Regjistrohu në newsletter